SOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 051 300
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Pro uchazeče » Přijímací řízení

Přijímací řízení

Termíny konání přijímacího řízení pro školní rok 2021/22

 • 1. kolo: 3. června 2021
 • 2. kolo: 31. 8. 2021
 • 3 .kolo:  29. 10.2021

 Termíny podání přihlášek na adresu školy

 • k 1. kolu do 28. května 2021
 • k 2. koui do 28. 8. 2021
 • k 3. kolu do 26.9.2021

Přijímací řízení se koná

 • bez přijímacích zkoušek
 • bez přímé účasti uchazeče
 • kritérium - průměr na maturitním vysvědčení (musí být dodána ověřená kopie)

Další informace

Výsledky přijímacího řízení jsou zveřejněny na webových stránkách školy v den konání přijímacího řízení po 14.00 hod. pro a rozesílány poštou nejpozději do 7 dnů od data konání.

Školné činí

 • 16.000 Kč za školní rok pro denní studium

Poplatek za přihlášku činí

 • 200,- Kč

Číslo účtu školy je 43-1294030217/0100, jako variabilní symbol uveďte vaše rodné číslo, konstantní symbol: 0308.

Přihlášku ke studiu na naší VOŠ najdete v záložce "Formuláře ke stažení" nebo Vám ji na požádání zdarma zašleme.

Přihláška nesmí obsahovat formální nedostatky, které by bránily jejímu zaregistrování a musí obsahovat všechny požadované přílohy. Studijní prospěch včetně studijních průměrů musí být ověřen ředitelstvím studované střední školy. Toto ověření může být nahrazeno ověřenými kopiemi ročníkových vysvědčení. Nedílnou součástí přihlášky ke studiu je úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení matrikou příslušného městského úřadu. VOŠ nepřijímá kopie maturitních vysvědčení s razítkem ověření absolvovanou střední školou. Pokud uchazeč do 31. 10. 2020 nedoloží úředně ověřené maturitní vysvědčení, bude vyřazen z evidence uchazečů o studium a přihláška ke studiu mu bude vrácena.

Na vaše případné dotazy vám odpovíme na telefonním čísle 585 051 300, 585 002 057  nebo prostřednictvím e-mailu: vosunicov@vosunicov.cz.

V Uničově 2. 2. 2021                 Ing. Milan Koudelka, ředitel školy

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK