SOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 051 300
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Pro studenty » EUROPASS » Jak získat EUROPASS

Jak získat EUROPASS - dodatek k diplomu (DD)

Postup pro získání Europassu na Vyšší odborné škole hotelnictví a turismu, o.p.s. v Uničově

  1. Studenti musí vyplnit český a anglický formulář Europassu. Oba formuláře jsou umístěny na webu školy
  2. Studenti vyplní formuláře dle svého vzdělávacího programu , tj. GH nebo CR
  3. V obou formulářích vyplní jméno, datum a rok narození. Dále doplní známky a datum jejich získání z jednotlivých předmětů. V kolonce „předepsané hodnocení“ je uveden způsob ukončení. Pokud u některých předmětů byl tento způsob ukončení získán vícekrát v průběhu studia, uvádí se známka z posledního hodnocení. Po vyplnění formuláře uložte jako dokument formátu .doc s názvem EuropassDD_PrijmeniJmeno
  4. Vyplněné formuláře odešlou studenti na e-mailovou adresu vosunicov@vosunicov.cz, a to do 10. června.
  5. Českou i anglickou verzi Europassu studenti obdrží společně s vysvědčením a diplomem na slavnostním předávání diplomů na konci června (viz. aktuální organizace školního roku).
  6. Veškeré informace a připomínky zasílejte na výše zmíněnou e-mailovou adresu nebo přijďte osobně.

Kolik to stojí?

Vydání DD je zdarma (student uhradí pouze administrativní výdaje spojené s vystavením dokumentu a to formou poplatku ve výši Kč 200,- na studijním odd. školy).

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK