SOŠ Uničov, Hotelnictví a turismus
Stromořadí 420, 783 91 Uničov | Tel./Fax: +420 585 051 300
Menu
Edookit
Adresa
Tel

Úvod » Pro studenty » Praxe » Učební praxe

Učební praxe

Tato praxe přináší několik příležitostí pro studenty i poskytovatele odborných praxí.

Mezi její hlavní cíle patří aplikace teoretických vědomostí do praxe a možnost prověřit potencionální zaměstnance pro poskytovatele. Praxe vede k samostatnému přístupu při plnění úkolů v práci. Studenti získají zkušenosti v oblasti komunikace a společenského chování.  Poznatky získané na této praxi by měli studenti uplatnit při zpracování své absolventské práce.  Nezanedbatelné je i zkrácení adaptační doby po případném nástupu studenta do zaměstnání v instituci, kde praxi vykonával.

Učební praxe může být absolvována zejména v oblasti hotelových služeb, cestovních kancelářích, státního zastupitelství, ekonomických a ekologických provozech, lázeňských zařízeních, v bankovnictví, pojišťovnách a v orgánech veřejné správy.

Délka učební praxe pro studenty nových vzdělávacích programů

Studenti mají harmonogramem vzdělávacího programu předepsánu povinnou praxi v délce 2 týdny ve 2. ročníku v zimním i letním období (6 hod./denně, tj. 30 hod./týdně). Konkrétní termíny jsou stanoveny v organizaci příslušného školního roku.

Dále mohou studenti vykonat další učební praxi v rámci volitelných modulů, a to v 1. i 2. ročníku v délce 2 týdnů v době mimo plánovanou teoretickou a praktickou výuku daného studijního období. Termín a pracoviště si student předem písemně dohodne s odpovědným zástupcem učební a odborné praxe. Pro uznání kreditů za volitelnou učební praxi platí stejná pravidla jako pro povinný modul.

Zajištění praxe

Každý student si zajišťuje učební praxi sám po dohodě s příslušnou institucí, kde bude praxi vykonávat. Poskytovatel učební  praxe uzavře se studentem smlouvu o zajištění výuky předmětu učební praxe. Uzavřenou a potvrzenou smlouvu odevzdá student ve stanoveném termínu škole, a to zástupci učební a odborné praxe.

Uznání učební praxe – pro studenty nových vzdělávacích programů

Pro uznání učební praxe je student povinen ve stanoveném termínu předložit zástupci učební a odborné praxe řádně vyplněné:

  • Hodnocení a dotazník praxe – formulář pro firmu (organizaci)
  • Hodnocení a dotazník praxe – formulář pro studenta
  • Docházkový list (potvrzený odp.ved.organizace)

Vzájemné poskytnutí zpětné vazby a hodnocení je důležité pro další rozvoj všech stran.

Pro zvyšování vaší spokojenosti využívá náš web soubory cookies, které slouží k analýze návštěvnosti. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací. OK